Kodeks postępowania 

Kodeks postępowania Yaskawa

Jako pracownicy Yaskawa EMEA jesteśmy dumni, że możemy pracować dla światowego lidera w dziedzinie technologii, który dostarcza innowacyjne produkty i usługi w zakresie technologii napędowej, automatyki przemysłowej, robotyki i energii przyjaznej środowisku.

Poza innowacyjnymi technologiami i wysoką jakością produktów naszą renomę zbudowaliśmy również na określonych cechach i wartościach, wśród których jedną z najważniejszych jest uczciwość. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie tej renomy. 

Wyznawane przez nas wartości, takie jak osobista odpowiedzialność, otwartość, uczciwość, a także przestrzeganie przepisów prawa i zasad etyki, są dla nas kluczowe. 

Yaskawa Electric Corporation opracowała „Wytyczne dotyczące Kodeksu postępowania Yaskawa Group”, które obowiązują we wszystkich podmiotach w regionie EMEA. 

Kodeks postępowania oraz dodatkowe Wytyczne („Nasze zobowiązania”) zawierają podstawowe zasady i reguły ustalające sposób, w jaki działamy wewnątrz firmy, oraz sposób postępowania wobec kontrahentów i opinii publicznej. Stanowią ramy umożliwiające stawianie czoła wyzwaniom natury prawnej i etycznej w codziennej pracy oraz dotyczą każdego, bez wyjątku. Są one wiążące dla wszystkich członków zarządu, dyrektorów, kierowników i pracowników w regionie EMEA