Brytyjska Ustawa o współczesnym niewolnictwie 2015

Oświadczenie

Brytyjska Ustawa o współczesnym niewolnictwie Act 2015

Grupa YASKAWA na Europę i Bliski Wschód (EMEA) przestrzega najwyższych standardów etycznych i jest świadoma swojej odpowiedzialności wobec społeczeństwa. Wydając niniejsze oświadczenie, potwierdzamy, że staramy się traktować każdego pracownika sprawiedliwie i z szacunkiem, a także, że dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzać i utrzymywać systemy i mechanizmy kontroli, które zabezpieczą wszystkich uczestników naszego łańcucha dostaw przed niesprawiedliwym traktowaniem, niewolnictwem i handlem ludźmi. Obowiązek ten został zapisany w naszym Kodeksie Postępowania, który jest wiążący dla wszystkich pracowników i zgodny z przepisami prawa.

Niniejsze oświadczenie zostało przygotowane stosownie do rozdziału 56, część 6 brytyjskiej Ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. (UK Modern Slavery Act 2015).