Kodeks postępowania

Wytyczne dotyczące Kodeksu postępowania Yaskawa EMEA Group

Jako pracownicy Yaskawa EMEA jesteśmy dumni, że możemy pracować dla światowego lidera w dziedzinie technologii, który dostarcza innowacyjne produkty i usługi w zakresie technologii napędowych, automatyki przemysłowej, robotyki i energii przyjaznej dla środowiska. 

Poza innowacyjnymi technologiami i wysoką jakością produktów naszą renomę zbudowaliśmy również na określonych cechach i wartościach, wśród których jedną z najważniejszych jest uczciwość. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie tej renomy. 

Wyznawane przez nas wartości, takie jak osobista odpowiedzialność, otwartość, uczciwość, a także przestrzeganie przepisów prawa i zasad etyki, są dla nas kluczowe. 

YASKAWA Electric Corporation opracowała „Wytyczne dotyczące Kodeksu postępowania Yaskawa Group”. Na podstawie tych wytycznych ustalono „Wytyczne dotyczące Kodeksu postępowania Yaskawa EMEA Group”. „Wytyczne dotyczące Kodeksu postępowania Yaskawa EMEA Group” obowiązują we wszystkich podmiotach w regionie EMEA. 

Kodeks postępowania oraz dodatkowe Wytyczne („Nasze zobowiązania”) zawierają podstawowe zasady i reguły ustalające sposób, w jaki działamy wewnątrz firmy, oraz sposób postępowania wobec kontrahentów i opinii publicznej. Stanowią ramy umożliwiające stawianie czoła wyzwaniom natury prawnej i etycznej w codziennej pracy oraz dotyczą każdego, na każdym poziomie, bez wyjątku. Dlatego też są one wiążące dla wszystkich członków zarządu, dyrektorów, kierowników i pracowników w regionie EMEA. 

Pobierz cały dokument