MotoGSI SDK

Programowanie interfejsu

MotoGSI SDK to zestaw oprogramowania do programowania interfejsów komunikacji na poziomie zadania. Główny komponent MotoGSI to rozszerzenie zestawu instrukcji INFORM, ułatwiające tworzenie łączy komunikacyjnych (podłączanie gniazd) do urządzeń zewnętrznych. Obecnie obsługiwane są połączenia Ethernet/TCP (dla klienta), Ethernet/UDP i połączenia na bazie interfejsu RS-232.

Główne funkcje:

 • Umożliwia podłączenie wszystkich urządzeń i kamer przez TCP/IP lub RS-232
 • Umożliwia wdrożenie specyficznych protokołów
 • Standardowe protokoły są już uwzględnione (FTP, SMTP, Telnet)

MotoCom32 SDK

MotoCom32SDK to zestaw oprogramowania do zastosowań komunikacyjnych.

Jest on oparty na technologii DLL (biblioteka łączona dynamicznie), ułatwiającej tworzenie nowych aplikacji oprogramowania lub integrowania zewnętrznych HMI. Daje on również możliwość dostępu do robota z różnych klientów (jednocześnie z DX100) bez zmiany konfiguracji.

Główne funkcje:

 • Transfer plików
 • Funkcje sterowania robota
 • Informacje o statusie
 • Monitorowanie systemu
 • Ustawianie lub odczytywanie sygnałów WE/WY
 • Sterowanie komunikacją
 • Funkcje DCI lub komunikacja z komputerem inicjowana przez zadania (LOADV, SAVEV itd.).

Zaawansowana PP personalizacja SDK

Zestaw programowania do tworzenia interfejsów użytkownika specyficznych dla zastosowania.

Zaawansowana PP personalizacja SDK to zestaw modułów służących do szybkiego i łatwego tworzenia interfejsów użytkownika specyficznych dla zastosowania w panelu programowania (PP). Zaadaptowane interfejsy użytkownika umożliwiają scentralizowanie ważnych informacji oraz elementów sterowania w celu ułatwienia dostępu. Możliwa jest standaryzacja operacji dla wszystkich urządzeń.

Spis treści:

 • Moduł API
 • Moduł logowania
 • Moduł GUI
 • Moduł językowy
 • Moduł poziomu użytkownika
 • Moduł wejściowy

MotoPlus SDK

Narzędzie programowania dla aplikacji MotoPlus.

MotoPlus SDK to zestaw oprogramowania do tworzenia modułów rozszerzenia (aplikacji MotoPlus) dla kontrolerów MOTOMAN. Moduły zdefiniowane przez użytkownika rozszerzają funkcjonalność sterowników robota, włączając funkcje, które nie są dostępne w standardowym zestawie/hierarchii instrukcji INFORM. Właściwe moduły udostępniają na przykład protokoły komunikacji dla innych urządzeń, złożone obliczenia matematyczne itd. Moduły rozszerzenia są tworzone zewnętrznie na komputerze przy użyciu typowego języka programowania C i zostają zintegrowane po skompilowaniu.

Główne funkcje:

 • Zintegrowane środowisko programowania
 • Biblioteka MotoPlus
 • Zestaw przykładów