MotoLogix

Oprogramowanie sterujące dla MOTOMAN robotów

MotoLogix to rewolucyjny interfejs oprogramowania do sterowania YASKAWA robotami przez PLC. 

Główne funkcje:

 • Łatwe programowanie, uruchamianie, uczenie i obsługa robotów w maszynie
 • Sterowanie wszystkimi robotami YASKAWA DX200
 • Dane zapisywane są w PLC, a nie w sterowniku robota
 • Zapewnienie jakości torów i płynności ruchu YASKAWA

 Ulotka MotoLogix

MotoModbus

MotoModbus to standardowy interfejs firmy YASKAWA do prawie wszystkich interfejsów człowiek-maszyna (HMI).

Konfigurowany interfejs może przesyłać zmienne i informacje dotyczące wejść/wyjść. Pozwala to na podstawową bezpośrednią komunikację między DX100 lub sterownikiem robota FS100 a dowolnym HMI z kompatybilnym interfejsem klienta Modbus TCP. Dodatkowy sprzęt sieciowy nie jest wymagany.

Główne funkcje:

 • Bezpośrednia komunikacja
 • Możliwość konfiguracji
 • Uniwersalny do prawie wszystkich HMI
 • Brak pośredniego przesyłania przez magistralę

Serwer MotoOPC

MotoOPC służy do upraszczania połączeń między zastosowaniami produkcyjnymi i przetwarzania oraz w zastosowaniach biznesowych/biurowych.

OLE do sterowania procesem (OPC) w oparciu o technologię COM/DCOM. W związku z tym nie jest uzależniony od różnych standardów opracowywanych przez dostawców sprzętu i oprogramowania.

Oprogramowanie obsługuje sterownik robota NX100 z wersją 3.30 i wyższą oraz sterowniki DX100 i FS100.

Główne funkcje: 

 • Niezależny od dostawców sprzętu i oprogramowania
 • Konfiguracja wymiany danych Plug & Play
 • Dostęp wielu klientów do dystrybucji danych
 • Wydajność sieciowa i dostęp do Internetu/intranetu

Funkcja FTP

Funkcja sterowania NX100/DX100/FS100 dla dostępu do plików przez FTP.

FTP (File Transfer Protocol) to standardowy protokół do przesyłania plików przez Ethernet. Funkcja FTP daje sterownikom NX100, DX100 lub FS100 możliwość wymiany indywidualnych plików z innymi urządzeniami przez FTP. Sterownik można skonfigurować jako klient FTP lub jako serwer FTP.

Główne funkcje:

 • Klient FTP
  - przechowuje pliki na serwerze FTP
  - wczytuje pliki z serwera FTP do robota
 • Serwer FTP
  - przesyła pliki do sterownika robota
  - wykonuje kopie zapasowe plików przez klienta FTP 
  - czyści zadania