Edytor zadań

Edytowanie programów robota na komputerze.

Edytor zadań to program używany do edytowania programów robota (zadania INFORM). Edytor zadań umożliwia tworzenie lub modyfikowanie zadań bez usuwania robota z procesu produkcji. Wewnętrzna kontrola składni zapewnia integralność utworzonych programów robota.

Główne funkcje:

 • Tworzenie zadań i edytowanie z kontrolą składni  

  • Wstawianie/usuwanie wierszy poleceń  
  • Edytowanie wiersza poleceń  
  • Wycinanie/kopiowanie/wklejanie

 • Wyświetlanie/edytowanie nagłówka zadania
 • Edytowanie nazw zmiennych i WE/WY
 • Drukowanie zadania
 • Zmiana nazwy zadania
 • Wyszukiwanie zawartości zadania
 • Zestaw poleceń (lista instrukcji) w dużym stopniu odpowiada zestawowi prawdziwego kontrolera
 • Edycja zaprogramowanych danych pozycji jest jednak możliwa tylko poprzez panel programowania PGH

Edytor programu drabinkowego

Edytor programu drabinkowego.

Umożliwia tworzenie i edytowanie odpowiedniego programu PLC w formacie wykresu drabinkowego (logika drabinkowa). Edycja następuje przez proste wykorzystanie funkcji „przeciągnij i upuść” Automatyczna kontrola składni jest wykonywana po skompilowaniu programu drabinkowego. Dostępne są również zaawansowane funkcje wyszukiwania.

Główne funkcje:

 • Prosta edycja drabinkowego kodu mnemonicznego
 • Obsługiwana prezentacja graficzna
 • Funkcja podglądu wyświetlania pełnego wiersza programu drabinkowego
 • Prosta funkcja „przeciągnij i upuść” do edytowania łączy
 • Możliwe kopiowanie i wklejanie między różnymi programami drabinkowymi
 • Zaawansowane funkcje wzajemnego odniesienia
 • Zapisywanie operacji skoku
 • Ochrona dostępu hasłem
 • Duży zakres funkcji drukowania

Moduł RobCAD RCS

Umożliwia stosowanie robotów MOTOMAN w RobCAD.

Oprogramowanie RobCAD firmy Siemens (poprzednio UGS i Tecnomatix) umożliwia programowanie offline i symulację robota, bez bezpośredniego kontaktu z robotem. Można wykonać symulację ruchu w celu określenia dostępności i możliwych kolizji.

Główne funkcje:

 • Tworzenie programu robota
 • Najbardziej dokładna symulacja sekwencji ruchu
 • Kompilacja programów do właściwego języka programowania

MotoVRC

Programowanie offline i symulacja.

MotoVRC to rozbudowany zestaw oprogramowania do wirtualizacji systemów robotów na bazie NX100, DX100 i FS100. MotoVRC ułatwia wirtualizację grafiki celki robota oraz systemu robota.

Główne funkcje:

 • Wirtualne sterowanie robotem
 • Symulacja graficzna
 • Programowanie offline
 • Analiza zasięgu i dostępności

MotoSim

MotoSim to system programowania offline z symulacją 3D.

Skraca czas programowania wymagany dla robota, zwiększa produktywność i zapewnia bezpieczeństwo operatora poprzez umożliwienie programowania robota na komputerze.

MotoSim wykorzystuje ten sam model kinematyczny jak kontroler robota oraz język INFORM, umożliwiając tworzenie zadań robota offline. 

Główne funkcje:

 • Analiza zasięgu i dostępności
 • Analiza czasu cyklu
 • Programowanie offline
 • Biblioteka modeli
 • Przykładowe celki
 • Moduł przesyłania zadań
 • Funkcja monitorowania zdalnego
 • Funkcja podglądu MotoSim

Ulotka MotoSim EG-VRC

MotoSize

MotoSize dla sieci internetowej obejmuje rozwiązanie do przeglądarek służące do obliczania współczynnika ładunku (masa, moment bezwładności) dla modeli robotów MOTOMAN.

Tego narzędzia należy używać do prawidłowego określania potrzeb systemu i sprawdzenia, że spełnione są właściwe wymagania co do obciążenia.

Korzystanie z tego narzędzia jest bezpłatne po zarejestrowaniu pod tym adresem e-mail 

Po otrzymaniu prawidłowych danych logowania należy przejść pod ten link 

 

Główne funkcje:

 • Pomaga w wyborze właściwego modelu robota MOTOMAN na podstawie ładunku
 • Przedstawia wyniki obliczeń w różnych kolorach na podstawie wartości procentowej ładunku dla danego modelu robota
 • Ma możliwość zapisania wyników obliczeń do nowego raportu, podglądu istniejącego raportu, a także importowania wprowadzonych wartości z istniejącego raportu 

Kluczowe korzyści:

 • Pozwala określić, który model robota wybrać do danego zastosowania
 • Przedstawia raporty, które można wykorzystać do specyfikacji aplikacji lub dokumentacji papierowej