System zgłaszania nadużyć

Whistleblower Network

Chcielibyśmy osiągnąć trwały sukces korporacyjny w oparciu o uczciwość i rzetelność, dlatego Yaskawa EMEA wprowadziła system do zgłaszania nadużyć.

Niniejszy system raportowania pozwala naszym pracownikom zgłaszać naruszenia niezgodne z obowiązującym prawem oraz wewnętrznymi przepisami. Dzięki takim zgłoszeniom mamy możliwość szybkiego rozwiązywania problemów na płaszczyźnie wewnętrznej, by tym samym zapobiec w przyszłości ewentualnym szkodom naszej firmy czy naszych pracowników.

Narzędzie z poniższego linka nie jest częścią strony głównej Yaskawa ani intranetu.

Link do narzędzia: yaskawa.whistleblowernetwork.net

 

Aby zadbać o własną anonimowość:

  • nie należy korzystać z komputera, który jest własnością pracodawcy lub został przez niego udostępniony;
  • nie należy korzystać z komputerów podłączonych do sieci firmowej/ wewnętrznej;
  • należy wchodzić do systemu Whistleblower bezpośrednio poprzez skopiowanie lub wpisanie adresu URL w oknie przeglądarki (bez klikania na łącze);
  • nie należy podawać własnych danych osobowych.