Ochrona danych osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony Państwa danych osobowych i dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby nie tylko zapewniać Państwu atrakcyjne usługi internetowe, ale również móc zawsze gwarantować pełne prawo do samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym osobom swoich danych osobowych.                                                                                                                                                                                Przywiązujemy najwyższą wagę do ochrony Państwa prywatności, jako użytkowników naszej strony internetowej i stosujemy się do obowiązujących nas przepisów w dziedzinie ochrony danych mających zastosowanie podczas ich przetwarzania. Jako administrator danych wprowadziliśmy wiele technicznych oraz organizacyjnych rozwiązań, mających zapewnić możliwie najbardziej kompleksową ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem naszej strony.

Internetowe transmisje danych mogą z reguły posiadać wady w zabezpieczeniach, zatem absolutna ochrona nie może zostać zagwarantowana. Co za tym idzie, każda zainteresowana osoba posiada pełne prawo do przesyłania nam danych osobowych alternatywnymi sposobami, na przykład drogą pocztową.                                       
1. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych
YASKAWA Europe GmbH
Hauptstraße 185
65760 Eschborn/T.
Germany
Telefon: +49 6196 569 300
Fax: +49 6196 569 398
E-Mail: info@yaskawa.eu.com

2. Przedstawicielstwo prawne
Bruno Schnekenburger, President & CEO
Zarząd:
Bruno Schnekenburger, President & CEO
Manfred Stern, YASKAWA Europe Managing Director, Corporate Executive Officer and Regional Head Europe YEC
Norbert Gauss, President Drives Motion Control Division, Managing Director
Marcus Mead, President Robotics Division, Managing Director

3. Inspektor Ochrony Danych

Diane Frank
Schmid Frank Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB,
Katharinengasse 11b
86150 Augsburg
Germany
Telefon:  0049 (0)821 4540 543
Fax:  0049 (0)821 4540 680

diane.frank@schmid-frank.de                                                                                                                     

4. Cele przetwarzania danych
Przesyłane przez Państwa dane osobowe wykorzystywane są przez nas jedynie na potrzeby udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania, wykonywania Państwa zamówień oraz zapewniania dostępu do pewnych informacji i ofert..                                                                                                                                          4.1.Plikie Cookies                                                                                                                                                                                                                                                        Pliki cookies są to pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerach, umożliwiające analizę korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Rejestrowane są na przykład informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce, adresie IP użytkownika, wcześniej przeglądanych stronach internetowych, (odsyłacz URL), a również data i godzina odwiedzenia naszej witryny. Pliki cookies mogą zostać użyte do określenia preferencji co do odwiedzanych stron internetowych. Pozwala to na lepsze spersonalizowanie zawartości naszej strony w stosunku do odwiedzających oraz na zoptymalizowanie naszych ofert. Ponadto, powyższe informacje służą automatycznemu rozpoznaniu Państwa osoby przy następnej wizycie na naszej stronie oraz ułatwieniu Państwu poruszania się po naszej stronie. Pliki cookies pozwalają nam na przykład na dostosowywanie strony internetowej do Państwa zainteresowań lub przechowywanie Państwa hasła, aby nie było konieczne jego późniejsze ponowne wprowadzanie.                                                                                                        Pliki cookies nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów ani przesyłania wirusów do komputera.                                                                            Możliwe jest korzystanie z naszych stron bez używania plików cookies. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa komputer był rozpoznawany, zapisywanie plików cookies na dysku twardym można wyłączyć klikając „Nie akceptuj plików cookies” w ustawieniach przeglądarki. W celu uzyskania dokładniejszych wskazówek, proszę odnieść się do instrukcji podanej przez producenta używanej przeglądarki. Jeżeli nie zaakceptują Państwo plików cookies, dostęp do naszych usług może zostać ograniczony. Zainstalowane uprzednio pliki cookies mogą Państwo w każdej chwili usunąć z pamięci komputera. Alternatywnym rozwiązaniem jest ustawienie przeglądarki na blokowanie plików cookies z naszej domeny. Robi się to korzystając z opt-out cookies.                                          Prosimy zwrócić uwagę, że jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa dane pomiarowe były rejestrowane, opt-out cookies nie mogą zostać usunięte. Jeśli wszystkie pliki cookies w przeglądarce zostały usunięte, należy zresetować odpowiadający im opt-out cookie.                                                                                    4.2. Newslettery
Za pomocą newsletterów regularnie powiadamiamy Państwa o nas oraz naszych ofertach. Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać newsletter oferowany przez naszą stronę internetową, wymagane jest podanie adresu email oraz informacji pozwalających na weryfikację, że są Państwo właścicielami wskazanego adresu, jak również potwierdzenie wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera. Żadne inne dane nie będą gromadzone. Powyższe dane będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby dostarczania newslettera i nie będą przekazywane stronom trzecim. Dane zebrane przy rejestracji nie będą porównywane z żadnymi innymi danymi, które mogą być zbierane w pozostałych komponentach naszej strony.
Wraz z rejestracją do newslettera zachowujemy Państwa adres IP oraz datę dokonania rejestracji. Powyższy zapis służy jedynie jako dowód w przypadku dojścia do nadużycia adresu email przez stronę trzecią i dokonania rejestracji do newslettera bez zgody strony upoważnionej. Mogą Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przechowywanie danych i adresu mailowego oraz ich wykorzystywanie na potrzeby dostarczania newslettera. Cofnięcia można dokonać wysyłając zawiadomienie do jednej z podanych opcji kontaktu.                                                                                                                                                          4.3. Analiza preferencji użytkowników Newsletterów
Nasze newslettery zawierają tak zwane tracking piksele (web bugs), które umożliwiają nam rozpoznawanie czy i kiedy wiadomość email została otwarta, oraz które linki zawarte w wiadomości zostały otwarte przez indywidualnego odbiorcę.
Powyższe informacje są przez nas przechowywyane, abyśmy mogli optymalnie dostosować nasze newslettery do oczekiwań oraz zainteresowań naszych subskrybentów. Stosownie do powyższego, zebrane dane wykorzystywane są na potrzeby wysyłania spersonalizowanych newsletterów do poszczególnych odbiorców.
W odpowiednim czasie zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie swojej zgody w tym względzie.
Wraz z cofnięciem zgody na otrzymywanie newslettera, ulega cofnięciu zgoda na powyższą analizę.
4.4. Formularz kontaktowy
Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pomocą wiadomości mailowej i/lub formularza kontaktowego. W takim przypadku zachowywane są jedynie informacje dostarczone przez użytkownika. Państwa adres mailowy wykorzystywany jest wyłącznie w celu przetworzenia Państwa zapytania i ewentualnych dalszych pytań. Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzytywanie Państwa danych, zostaną one niezwłocznie usunięte. Również w tym przypadku pozyskane dane nie są porównywane z żadnymi innymi danymi, które mogą być zbierane w pozostałych komponentach naszej strony.
4.5. Google-Analytics
Nasza strona korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia udostępnianego przez Google, Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics używa tak zwanych „Plików cookies”. Są to pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerach, umożliwiające analizę wykorzystywania przez Państwa naszej strony internetowej. Rejestrowane są na przykład informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce, adresie IP użytkownika, wcześniej przeglądanych stronach internetowych (referer URL), a również data i godzina odwiedzenia naszej strony internetowej. Informacje dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej generowane przez wyżej wspomniane pliki cookies są powszechnie przesyłane do serwera Google w USA i tam przetrzymywane. Google będzie korzystało z tych informacji w celu analizy wykorzystywania przez Państwa naszej strony internetowej, opracowywania dla operatorów strony raportów na temat aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością sieciową i wykorzystywaniem Internetu. Jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli strony trzecie biorą udział w przetwarzaniu powyższych danych w imieniu Google, Google będzie przekazywało wspomniane informacje również tym stronom trzecim. Całość jest anonimowa i pseudonimizowana. Więcej informacji na ten temat uzyskać można bezpośrednio od Google.
Dla uzyskania większej ilości informacji odnośnie sposobów, w jakie Google obchodzi się z danymi użytkowników, proszę przejrzeć politykę prywatności Google: support.google.com/analytics/answer/6004245
4.5.1. Wtyczka do przeglądarki
Mogą Państwo zrezygnować z plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, że może to uniemożliwić pełne korzystanie ze naszej strony internetowej. Można zapobiec plikom cookies oraz zbieraniu przez Google generowanych przez nie danych, jak również danych związanych z użytkowaniem powyższej strony (wliczając w to adres IP użytkownika) oraz uniemożliwić Google przetwarzanie danych, pobierając i instalując wtyczkę udostępnioną pod podanym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout
Oprócz tego, albo jako alternatywę dla rozszerzenia do przeglądarki, śledzeniu przez Google Analytics na naszych stronach można zapobiec klikając w link dezaktywujący wyświetlany na witrynie. Na Państwa urządzeniu zostanie zachowany plik opt-out cookie. Tak długo jak pozostanie on zainstalowany w przeglądarce, Google Analytics nie będzie mogło zbierać danych dotyczących naszej witryny oraz wykorzystywanej przeglądarki.
4.5.2. Funkcja anonimizacji IP
Na naszej stronie korzystamy z funkcji „Aktywacja anonimizacji IP”. W takim przypadku Państwa adres IP  będzie uprzednio okrojony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a tym samym również anonimizowany. Jedynie w szczególnych przypadkach adres IP wysyłany będzie do serwera Google w USA w pełnej formie i tam okrajany.
4.6. Google AdWords
Nasza strona korzysta z opcji śledzenia konwersji Google. Śledzenie konwersji Google jest usługą Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.
Jeżeli zostali Państwo przekierowani na naszą stronę z reklamy umieszczanej przez Google, Google AdWords umieszcza plik cookie na Państwa komputerze. Powyższy plik cookie śledzenia konwersji jest uruchamiany w momencie kliknięcia przez użytkownika w obszar reklamy umieszczanej przez Google. Pliki tego typu tracą ważność po 30 dniach i nie są używane w celach identyfikacji. Jeżeli odwiedzają Państwo określone strony naszej witryny internetowej w okresie ważności powyższego pliku, zarówno my, jak i Google możemy rozpoznać Państwa jako użytkownika, który kliknął na jedną z naszych reklam umieszczanych przez Google i został przeniesiony na naszą witrynę. Informacje zbierane przy pomocy powyższych plików cookies są wykorzystywane przez Google w celu opracowywania statystyk odwiedzin naszej witryny. Powyższe statystyki przedstawiają nam łączną sumę użytkowników, którzy kliknęli na nasze reklamy oraz podają, które strony naszej witryny były następnie otwierane przez poszczególnych użytkowników. Jednakże zarówno ani my, ani inne podmioty reklamujące się poprzez Google AdWords, nie otrzymujemy żadnych informacji, które personalnie identyfikują użytkowników.
Można zapobiec instalacji plików cookies poprzez wybranie stosownych ustawień w przeglądarce, na przykład ogólnie dezaktywując automatyczne ustawienia plików cookies albo zablokować pliki cookies z domeny „googleadservices.com”.
W poniższym linku mogą Państwo znaleźć związaną z tym zagadnieniem deklarację Google dotyczącą ochrony danych osobowych: services.google.com/sitestats/de.html
4.7. YouTube
Nasza witryna korzysta z wtyczek obsługiwanej przez Google strony YouTube. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA jest operatorem odsyłających wtyczek. Kiedy odwiedzają Państwo stronę z wtyczką YouTube, automatycznie połączy się ona z serwerami YouTube. Powiadamia ona serwer YouTube o tym, które z naszych stron zostały przez Państwa odwiedzone.
Jeżeli są Państwo zalogowani na swoje konto YouTube, YouTube może przypisywać Państwu zachowania rejestrowane podczas korzystania ze strony. Można temu zapobiec wylogowując się uprzednio ze swojego konta YouTube. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych na „YouTube” mogą Państwo znaleźć w deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych usługodawcy, znajdującej się pod adresem: www.google.de/intl/de/policies/privacy.
4.7.1. YouTube z zaawansowanym trybem prywatności
Na naszej stronie wykorzystujemy komponenty (filmy) przedsiębiorstwa YouTube, LLC 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, które jest częścią Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
W tym celu korzystamy z opcji „zaawansowanego trybu prywatności” udostępnianej przez YouTube.
Jeżeli odwiedzają Państwo stronę, na której osadzony jest film, nawiązywane jest połączenie z serwerem YouTube, a następnie zawartość zostaje wyświetlona na witrynie poprzez powiadomienie używanej przeglądarki.
Zgodnie z informacjami podanymi przez YouTube, jedynie dane przesyłane są do serwera YouTube, w szczególności dotyczące tego, które strony zostały odwiedzone podczas oglądania filmu. Jeżeli w tym samym czasie jest się zalogowanym na YouTube, informacje te będą przypisywane do konta YouTube. Można temu zapobiec wylogowując się uprzednio ze swojego konta YouTube.
Więcej informacji dotyczących praktyk YouTube w zakresie ochrony prywatności, udostępnionych jest przez Google pod załączonym adresem:  www.google.de/intl/de/policies/privacy/
4.8 Media społecznościowe
Yaskawa utrzymuje stałą aktywność na mediach społecznościowych (LinkedIn, Xing, Twitter itd.) W jej ramach publikujemy zdjęcia oraz teksty dotyczące akcji promocyjnych, głównie pokazujące klientów, pracowników oraz odwiedzające osoby trzecie. Powyższe publikacje służą celom reklamowym i marketingowym.
4.9. Rejestracja użytkowników
Oferujemy Państwu możliwość rejestracji na naszej stronie internetowej. Dobrowolnie przekazane nam przez Państwa dane osobowe, takie jak imię, adres, dane kontaktowe i dane dotyczące komunikacji, takie jak numer telefonu oraz adres mailowy, przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia przez nas usług na Państwa rzecz.
W przypadku wystąpienia istotnych zmian, na przykład w zakresie naszych usług lub koniecznych zmian technicznych, powiadomimy o nich Państwa korzystając z adresu mailowego podanego nam przy rejestracji.
Zarejestrowani użytkownicy mogą w razie potrzeby w każdej chwili zmienić lub usunąć dane podane przy rejestracji. Możemy również poprawić lub usunąć je na Państwa życzenie, pod warunkiem, że nie istnieją żadne przepisy prawne nakazujące ich zachowanie. Prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych na tej stronie. W momencie rejestrowania się na naszej stronie zachowywany jest Państwa adres IP wraz z datą i godziną rejestracji. Służy nam to jako zabezpieczenie w przypadku dojścia do nadużycia Państwa adresu mailowego przez osobę trzecią i dokonania rejestracji na naszej stronie bez Państwa wiedzy. Dane pozyskane przez nas w procesie rejestracji nie są przekazywane stronom trzecim ani porównywane z danymi pozyskiwanymi przez inne komponenty naszej strony internetowej.                                                                                                                                                                                                              4.10. Dane klienta / kontraktowe
Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe jedynie w zakresie koniecznym dla ustalenia, treści lub modyfikacji stosunków prawnych (dane inwentaryzacyjne). Zbieramy, przetwarzamy oraz wykorzystujemy dane osobowe dotyczące wykorzystywania naszych stron internetowych (dane użytkowania) jedynie w zakresie koniecznym dla umożliwienia użytkownikowi korzystania z naszej usługi oraz fakturowania użytkownika.                                                                  4.11. Ogłoszenia o pracę / wnioski online
Dane podawane podczas składania aplikacji będą przetwarzane przez nas drogą elektroniczną celem przeprowadzenia procesu rozpatrywania dokumentów rekrutacyjnych. Przetwarzanie danych drogą elektroniczną ma miejsce w szczególności w przypadku gdy dokumenty aplikacyjne zostały przesłane do naszej organizacji drogą elektroniczną, na przykład mailowo. Jeżeli proces aplikacyjny w rezultacie kończy się podpisaniem umowy o pracę, Państwa dane mogą zostać przez nas zachowane w aktach personalnych na potrzeby przeprowadzenia zwyczajowego procesu organizacyjno-administracyjnego, stosownie do odpowiednich regulacji prawnych. Jeżeli Państwa wniosek zostanie odrzucony, dane zostaną automatycznie usunięte po upływie sześciu miesięcy od momentu otrzymania decyzji. Nie dotyczy to sytuacji, w której dłuższy okres przechowywania danych narzucony jest przez obowiązek prawny (np. obowiązek dowodu zgodny z ustaleniami ustawy o równym traktowaniu) lub jeżeli wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na ich dłuższe przechowywanie w naszej bazie danych stron zainteresowanych.                                                                                                                                                                                                                        4.12. Bezpieczeństwo transmisji
W celu ochrony bezpieczeństwa Państwa danych podczas ich transmisji, korzystamy z najnowocześniejszych procedur szyfrowania (np. SSL). Szyfrowaną transmisję danych można rozpoznać dzięki zapisowi „https://”  znajdującemu się na początku wiersza adresu przeglądarki.  

 

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie w zakresie koniecznym dla ustanowienia, treści lub zmiany stosunków prawnych lub jeżeli jesteśmy zobowiązani do przetwarzania danych osobowych przez regulacje prawne lub jeżeli jednoznacznie wyrazili Państwo na to swoją zgodę.

6. Przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionych interesów
Jesteśmy prawnie upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w celu ochrony innych prawnie uzasadnionych interesów, chyba że interesy oraz podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczą, mają wobec nich nadrzędny charakter.

7. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim
Państwa dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim jedynie w przypadkach gdy będzie to konieczne dla realizacji umowy – dotyczy to w szczególności przekazywania dostawcom danych dotyczących zamówienia; przekazywania danych klientów i potencjalnych klientów autoryzowanym partnerom – lub w celach fakturowania, albo jeżeli uprzednio wyraźnie wyrazili Państwo na to zgodę.
Jeżeli nie wyrazili Państwo swojej wyraźnej zgody, dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim, na przykład w celach reklamowych.
Wszyscy usługodawcy są zobowiązani stosować się do należytych wymogów ochrony danych.
Przekazujemy Państwa dane następującym podmiotom:

Dostawca usług Typ danych

Persis GmbH (https://www.persis.de/) oraz

Rexx (https://www.rexx-systems.com/bewerbermanagement.php)

Aplikacje dla YASKAWA Europe
salesforce.com Germany GmbH
(https://www.salesforce.com)
Zgłoszenia wysłane przy użyciu formularza kontaktowego
Comspace GmbH & Co. KG
(https://gotethics.com)
Anonimowy system informowania o zgodności
SoftDeCC Software GmbH
(https://www.softdecc.com/)
Oprogramowanie do rezerwacji kursów szkoleniowych

 

8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Zamierzamy przesyłać podawane nam przez Państwa informacje osobowe państwom trzecim/organizacjom międzynarodowym, w tym YASKAWA Electric Corporation, Japan, w celach rejestracji i logowania do usług opartych na chmurze.
Chcielibyśmy przy tym zaznaczyć, że Komisja Europejska podjęła stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w odniesieniu do Japonii, ale nie wszelkich innych państw/organizacji trzecich.
Odbiorca w państwie trzecim/organizacji międzynarodowej może wykazać odpowiedni poziom ochrony danych poprzez stosowne gwarancje/wiążące wewnętrzne reguły ochrony danych lub też że znajduje się on na terenie kraju odnośnie którego Komisja Europejska wydała decyzję o odpowiedniości. Za pisemną prośbą może zostać udostępniona Państwu kopia, dostępna również pod adresem www.yaskawa.co.jp/en/privacy.
Ponadto zamierzamy przesyłać do państw trzecich prośby od klientów oraz stron zainteresowanych, które otrzymujemy w celu nawiązania stosunków kontraktowych, ale które znajdują się w innych obszarach odpowiedzialności wewnątrz Grupy Yaskawa lub jej autoryzowanych partnerów. Grupa Yaskawa oraz jej autoryzowani partnerzy mogą okazać dowody odpowiedniego poziomu ochrony danych w postaci gwarancji/wiążących wewnętrznych regulacji dotyczące ochrony danych. Lista naszych stowarzyszonych przedsiębiorstw oraz autoryzowanych partnerów znajduje się pod adresem:   www.yaskawa.eu.com/en/contact/contacts/.                                                                                                                                                                                                                                      
9. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe przechowujemy przez okres konieczny do wykonania zażądanej usługi lub na który wyrazili Państwo swoją zgodę, chyba, że prawo nakazuje inaczej, tak jak w przypadku okresów retencji wynikających z prawa cywilnego i podatkowego.

10. Wynikające praa
10.1. Prawo dostępu
W każdej chwili mogą Państwo uzyskać informacje na temat przechowywanych przez nas danych dotyczących Państwa albo Państwa pseudonimu, również odnośnie ich źródła, odbiorców, którym przekazywane są dane oraz celów, na potrzeby których dane są przetwarzane. Mogą Państwo w dowolnej chwili skontaktować się z nami, w tej oraz innych kwestiach dotyczących danych osobowych, pod adresem mailowym data-protection@yaskawa.eu.com 1.1.albo listownie na adres podany w powyższej informacji prawnej z odniesieniem „do Inspektora Ochrony Danych”.                                                                                            10.2. Sprostowanie                                                                                                                                                                                                                                                          Mają Państwo prawo zażądać natychmiastowej korekty wszelkich dotyczących Państwa niepoprawnych danych osobowych lub uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych osobowych, mając na uwadze cele przetwarzania.
10.3. Usuwanie
Przechowywane przez nas dane osobowe zostaną usunięte, jeżeli cofną Państwo swoją zgodę na ich przechowywanie, sprzeciwią się Państwo ich przetwarzaniu, przechowywanie danych nie będzie już dłużej niezbędne dla celów, dla których były przechowywane lub też przechowywanie ich przestanie być dozwolone przez prawo.
10.4. Ograniczenia w przetwarzaniu
Jeżeli zakwestionują Państwo prawidłowość przechowywanych przez nas danych dotyczących Państwa osoby lub potrzebują ich do wszczęcia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ale które to nie są przez nas dłużej wymagane, mogą Państwo zażądać wprowadzenia ograniczeń w przetwarzaniu danych osobowych.
Ograniczenie przetwarzania może zostać również wprowadzone na okres od momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania do wydania decyzji uwzględniającej wniosek.  
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych zostaje ograniczone, nie będą one już dalej przetwarzane.                                                                                                            10.5. Sprzeciw                                                                                                                                                                                                                                                                Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z prawnie uzasadnionymi interesami, zarówno ze strony naszej, jak i stron trzecich , albo jeżeli przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, mają Państwo prawo w dowolnej chwili wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania na podstawie powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.
Osoba odpowiedzialna nie będzie już więcej przetwarzała Państwa danych osobowych, chyba że jest ona w stanie wykazać przekonujące podstawy prawne przetwarzania, które są nadrzędne nad Państwa interesami, prawami oraz wolnościami, lub też przetwarzanie służy wszczęciu, dochodzeniu lub obronie roszczeń. Prawo sprzeciwu odnosi się w równym stopniu do marketingu bezpośredniego, jak również do powiązanego z nim profilowania                                      10.6. Przenoszenie danych                                                                                                                                                                                                                                        Przysługuje Państwu prawo do uzyskania prywatnych informacji, których Państwo dostarczają, w uporządkowanym, wspólnym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie, oraz do dalszego przekazywania go innej jednostce. Ponadto posiadają Państwo możliwość zażądania, abyśmy przesłali stosowne dane osobowe bezpośrednio do innej organizacji, pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe.                                                                                                                      
11. Odwołanie
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę. Takie odwołanie musi zostać sporządzone w formie pisemnej. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych przeprowadzanego na jej podstawie do czasu odwołania.

12. Skarga do właściwego organu nadzorczego
Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych.   

13. Podawanie i niepodawanie danych osobowych
Zasadniczo mogą Państwo odwiedzać naszą stronę internetową bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Nie gromadzimy wtedy żadnych danych osobowych. Chcielibyśmy jednakże Państwa poinformować, że w takim wypadku nie będzie możliwy pełen dostęp do wszystkich funkcji naszej strony. W celu polepszenia naszych usług korzystamy jedynie z danych statystycznych, które nie pozwalają wyciągać jakichkolwiek wniosków w stosunku do Państwa osoby.    
14. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W ramach naszej witryny nie wykorzystujemy żadnych procesów automatycznego podejmowania decyzji.      

15. Zmiana celu przetwarzania danych osobowych
Jeżeli zamierzamy przetwarzać dane osobowe na potrzeby celów innych niż te, dla których zostały zebrane, będą Państwo o nich uprzednio informowani.            
16. Zmiany w zasadach ochrony danych
Zachowujemy sobie prawo do zmiany naszych środków bezpieczeństwa oraz zabezpieczeń danych osobowych, tak jak wymagają tego od nas prawne i/lub techniczne zmiany. W takich przypadkach będziemy również konsekwentnie dostosowywać nasze informacje dotyczące ochrony danych. Proszę zatem zwracać uwagę na aktualną wersję zasad ochrony danych.

17. Pytania, sugestie i skargi
W każdej chwili pozostajemy do Państwa dyspozycji, aby udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą organizację. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, na które powyższa deklaracja dotycząca ochrony danych nie zawiera odpowiedzi, lub jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek dalsze informacje, sugestie albo skargi, proszę skontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail data-protection@yaskawa.eu.com z odniesieniem „do inspektora ochrony danych”. Ewentualnie, jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych, mogą się Państwo skontaktować bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie 3 powyżej.