PalletSolver

Oprogramowanie paletyzujące dla robotów MOTOMAN.

PalletSolver to rewolucyjny pakiet oprogramowania paletyzującego dla robotów Motoman®. Oprogramowanie posiada wiele funkcji i zostało zaprojektowane w celu zapewnienia jednolitej wydajności paletyzowania. 

Główne funkcje:

 • Praktycznie nieograniczona różnorodność produktów
 • Obsługuje wszystkie konwencjonalne typy chwytaków
 • Dynamiczna konfiguracja strefy chwytaka, może być modyfikowana dla każdego pojedynczego cyklu
 • Eksport/import baz danych celek i chwytaków, do których dostęp jest możliwy ze wszystkich projektów

 Ulotka PalletSolver

 

MotoSight2D

Sterowanie i obsługa zastosowań kamery.

Interfejs MotoSight2D to rozszerzenie oprogramowania dla sterowników DX100 i FS100 do obsługi i sterowania w zastosowaniach kamer Cognex Insight EasyBuilder.

Główne funkcje:

 • Wyświetlanie obrazu kamery na panelu programowania robota
 • Łatwe przydzielanie wyników systemu wizyjnego do zmiennych robota
 • Makra do załączania i przesyłania wyników
 • Wyświetlanie i edycja wartości progowych
 • Wyświetlanie dobre/złe
 • Wyświetlanie wyników graficznych

 Ulotka MotoSight2D

MotoPick

Oprogramowanie do kompletowania zestawów wg zamówienia, kontrolujące proces kompletowania.

MotoPick koordynuje i upraszcza złożone procesy pakowania, a przy tym wyróżnia się prostotą obsługi. Połączenie rozpoznawania produktu przez kamerę oraz śledzenie przenośnika i prawidłowe odstawianie produktu w wybranej pozycji w prawidłowym zasobniku jest kontrolowane przy użyciu MotoPick.

Główne funkcje:

 • Zarządzanie uruchamianiem
 • Możliwość mieszanego kompletowania zamówień
 • Optymalny rozkład obciążenia na roboty
 • Możliwość obsługi wielu chwytaków


Ulotka MotoPick