Panel oprogramowania

Wirtualny panel programowania

Panel oprogramowania to rozwiązanie oparte na systemie Windows, które wyświetla panel programowania na komputerze, co eliminuje konieczność stosowania przez system robota fizycznego panelu sterowania. Robot jest programowany za pomocą zwykłego procesu „programowania” w ten sam sposób jak przy zastosowaniu panelu programowania.

To właśnie w szczególności zmniejsza liczbę komponentów w systemie, w którym działa już komputer z systemem Windows. Programowanie jest łatwe, zwłaszcza przy użyciu komputera z ekranem dotykowym. Zapewnia to producentowi systemu możliwość wyświetlania działania maszyny procesowej i robota na stacji.

Główne funkcje:

 • Proces „programowania” na komputerze
 • Mniej komponentów
 • Jednolity system
 • Możliwość kontrolowania kilku robotów na HMI

FDDWin32

Oprogramowanie do komunikacji FDDWin32 jest stosowane do zapisu i zarządzania programem robota oraz danymi systemu (robot, WE/WY, sterownik) na komputerze.

Oprogramowanie eliminuje konieczność używania napędu dyskietek kontrolera, ponieważ zamiast tego wykorzystywany jest komputer do wykonywania ręcznej kopii zapasowej, pobierania i zapisywania plików itd. Jest to rozwiązanie ekonomiczne, zwiększające miejsce do zapisu oraz umożliwiające pobieranie danych, a także w razie potrzeby daje możliwość szybkiego i łatwego wykonania kopii zapasowej.

Główne funkcje:

 • Wczytywanie/zapisywanie danych robota
 • Zadania robota
 • Pliki konfiguracyjne
 • Dane aplikacji
 • Dane systemowe
 • Dane narzędzi itd.
 • Wyświetlanie
 • Wyświetlanie zawartości plików

MotoAdmin

MotoAdmin to ekonomiczne oprogramowanie, pozwalające na zdalne sterowanie robotem z komputera w celu wykonania zadań, takich jak diagnostyka usterek.

Danymi można również zdalnie zarządzać przy użyciu MotoAdmin. Połączenie ze kontrolerem robota może być szeregowe lub przez TCP/IP Ethernet.

Główne funkcje:

 • Dostęp do plików, tzn. wczytywanie, zapisywanie i kasowanie plików zadań 
 • Możliwość definiowania profili kopii zapasowej dla wykonania kopii zapasowej jednym przyciskiem
 • Wyświetlanie i edytowanie zmiennych globalnych
 • Wyświetlanie sygnałów WE/WY (możliwe tylko ustawienie pośrednie wyjść)
 • Sterowanie wykonywaniem zadań przez robota (serwo, zadania uruchomienia/przerwania itd.)
 • Wyświetlanie i ograniczone resetowanie alarmów i usterek 
 • Pobieranie historii alarmów
 • Pobieranie informacji systemowych, takich jak wersja oprogramowania, zainstalowane funkcje, typ robota, stacje, osie, pozycje
 • Edytowanie zadań (bez sprawdzania składni)

JobExchanger32

JobExchanger32 to przyjazne dla użytkownika oprogramowanie komunikacyjne do przechowywania i zarządzania plikami kontrolera robota na komputerze działające na zasadzie „przeciągnij i upuść”.

Eliminuje to konieczność używania napędu dyskietek kontrolera, ponieważ zamiast tego wykorzystywany jest komputer do ręcznego zapisywania lub pobierania plików itd.

Główne funkcje:

 • Zapisywanie danych robota 

  • Zadania robota 
  • Pliki konfiguracyjne  
  • Dane aplikacji 
  • Dane systemowe 
  • Dane narzędzi itd.

 • Pobieranie danych robota  

  • Zadania robota 
  • Brak możliwości wczytania plików konfiguracyjnych 
  • Możliwość wczytania tylko niektórych danych systemowych

 • Wyświetlanie  

  • Wyświetlanie zawartości plików

MotoDCI32/MotoJob32

Oprogramowanie do zewnętrznego zapisywania zadań robota.

Narzędzia oprogramowania MotoDCI32/MotoJob32 są wykorzystywane do zapisywania zadań robota zewnętrznie na komputerze. Dzięki temu zwiększa się miejsce dostępne do zapisu. Zadania zapisane w komputerze są wczytywane do kontrolera robota na żądanie (komunikacja danych według instrukcji, w skrócie DCI) i mogą zostać wykonane.

Przy użyciu MotoDCI32 żądanie następuje przez wprowadzenie nazwy zadania. Przy użyciu MotoJob32 żądanie następuje przez podanie numeru dostępowego, co jest niezbędne do wstępnego zarejestrowania zadań.

Główne funkcje:

 • Zewnętrzne zapisywanie zadań robota
 • Sterowanie przez RS-232 lub Ethernet
 • Logowanie