Wyświetlacz tekstowy

Obsługa i monitorowanie

Wyświetlacze tekstowe są wykorzystywane do ustawiania i monitorowania parametrów procesowych w maszynach, fabrykach i budynkach.

TD 03 – wyświetlacz tekstowy

Kompaktowy wyświetlacz tekstowy VIPA TD 03 wyświetla określone teksty komunikatów wykorzystując technologię LCD z podświetleniem. Wejścia i wyjścia oraz parametry procesowe można ustawiać i zmieniać za pomocą klawiszy membranowych. Konfigurację komunikatów i bloku parametrów wykonuje się przy użyciu narzędzia TD-Wizard firmy VIPA. Menu może być wybrane w języku angielskim lub niemieckim. Wyświetlacz tekstowy jest przystosowany do połączenia z CPU VIPA 11x, 21x, 31x, 51x i S7-300/400 zaprojektowanymi przez firmę Siemens.

OP 03 – panel operatorski

Panel operatorski VIPA OP 03 jest szczególnie przystosowany do obsługi i monitorowania małych aplikacji w połączeniu z CPU VIPA 11x, 21x, 31x, 51x i CPU S7-300/400 firmy Siemens. Przez interfejs MPI można podłączyć maksymalnie siedem paneli operatorskich do jednego CPU oraz maksymalnie 2 CPU do panelu operatorskiego OP 03. Do zarządzania i przetwarzania powiadomień o stanie pracy i danych dostępna jest pamięć użytkownika 256 kB. Tworzenie projektów odbywa się za pomocą narzędzia VIPA OP-Manager lub Siemens ProTool.

CC 03 – Commander Compact

W VIPA Commander Compact CC 03 wbudowany jest PLC, programowany za pomocą Siemens STEP7. Oprócz pamięci użytkownika 128 kB CPU posiada pamięć programu 16/24/32 kB i pamięć ładowania 24/32/40 kB (w zależności od wersji) . Wbudowanych jest 16 wejść i wyjść. CC 03 można rozbudować o maksymalnie cztery moduły 100V lub 200V (obsługiwanych jest 160 wejść/wyjść cyfrowych lub maksymalnie 32 wejścia/wyjścia analogowe).

Charakterystyka

  • Podświetlanie LCD
  • Przyciski funkcyjne do parametryzacji
  • Interfejs MPI
  • Wielojęzyczność
  • Proste w programowaniu i wykorzystaniu
  • Wskaźnik statusu LED (CC03)
  • Kompaktowa budowa