Technologia SliceBus

Technologia SliceBus stanowi unikatowe rozwiązanie magistralowe zapewniające szybką integrację i niezawodną pracę urządzeń I/O.

Oferowany przez nas system stanowi kompletny zestaw komponentów master i slave z możliwością wyboru różnych prędkości transmisji. Jego wysoka skalowalność sprawia, że można go łatwo zintegrować zarówno z istniejącymi układami ASIC, jak i FPGA.

Sercem systemu jest kontroler ANTAIOS pełniący funkcję mastera dla kontrolerów slave NOTOS i SNAP+.